LIGNA otevře brány už 15.5.2023!

LIGNA 2023 poskytuje orientaci pro celé odvětví

 

Hannover. Hlavní téma „Transformace dřevozpracujícího průmyslu“ na veletrhu LIGNA 2023 navrhuje životaschopné scénáře pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl pro současné a budoucí směry vývoje digitalizace, jakož i řešení pro řemeslné zpracování dřeva. „Transformace dřevozpracujícího průmyslu“ jako změna a další vývoj procesů a technik zpracování dřeva zahrnuje jak automatizaci a digitalizaci procesů, tak i aplikaci nových materiálů a technologií. LIGNA 2023 ukáže, jak lze optimalizovat efektivitu, kvalitu a udržitelnost zpracování dřeva, například prostřednictvím strojového učení. Postupující digitalizace jako klíčová technologie přináší zásadní změny v celém hodnotovém řetězci zpracování dřeva a dřevařství, a to nejen v tomto odvětví, ale i v řemeslné výrobě. Jako ucelený evoluční transformační proces má digitalizace produktivní vliv na všechny oblasti, od strategie přes organizaci výroby a logistiku až po prodej a poprodejní služby.

LIGNA jako mezinárodní hybná síla a iniciátor

LIGNA tento vývoj provází již řadu let jako mezinárodní hybná síla a iniciátor a nyní téma „Transformace dřevozpracujícího průmyslu“ důsledně navazuje na úspěšná témata ročníků 2019 („Síťově propojené zpracování dřeva – řešení na míru“) a 2017 („Síťově propojená výroba“). Hybridní komentované prohlídky v němčině a angličtině a prvotřídní program na LIGNA.Stage, speciální formáty pro cílové skupiny řemeslníků, průmyslovou výrobu, lesnickou techniku a v neposlední řadě bezpečnost IT doplňují na veletrhu LIGNA.23 hlavní téma „Transformace dřevozpracujícího průmyslu“.

 

O veletrhu LIGNA

Přední světový veletrh pro dřevařský a dřevozpracující průmysl pořádají společně Deutsche Messe a svaz VDMA pro dřevozpracující stroje. Představuje kompletní nabídku pro primární a sekundární průmysl: nástroje, stroje a zařízení pro zakázkovou a sériovou výrobu, povrchové technologie, výrobu materiálů na bázi dřeva, pilařské technologie, energii ze dřeva, strojní komponenty a automatizační techniku, jakož i stroje a zařízení pro lesnictví, výrobu kulatiny a řeziva.