26.05. - 30.05.2025

Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující průmysl a lesní hospodářství


 

LIGNA představuje kompletní nabídku pro primární a sekundární průmysl: nástroje, stroje a systémy pro kusovou i sériovou výrobu, povrchové technologie, výroba materiálů na bázi dřeva, pilařské technologie, energie ze dřeva, strojní součásti a automatizační techniku, dále stroje  a techniku pro lesnictví a všechny související obory. Kromě toho doprovodné přehlídky, jako je LIGNA.Forum, Summit dřevařského průmyslu pro lesní a primární průmysl a mnohé další.

 

Za normálních okolností se na veletrhu LIGNA se v Hannoveru  scházejí vystavovatelé z celého světa, aby zde předvedli nejmodernější řešení zpracování, aplikace a koncepty pro celý lesnický a dřevozpracující průmysl. Kolem 1500 vystavovatelů představuje pravidelně kompletní nabídku dřevozpracujícího a nábytkářského odvětví, ať už se jedná o digitalizaci, automatizaci, platformy IoT (internet věcí) nebo systémy pro spolupráci.

 

 


Odborná nabídka


Stroje a nástroje pro kusovou a sériovou výrobu

Technologie povrchových úprav

Výroba polotovarů na bázi dřeva

Pilařské technologie

Energie ze dřeva

Strojní součásti a automatizační technika

Lesnická technika

Pro vystavovatele

 

Podrobné informace for exhibitors

Online přihláška na veletrh bude k dispozici od léta 2023

 

 

 


Pro návštěvníky

 

Detailní informace for visitors

 


Pro média

 

Tiskové centrum

Zaverecna zprava_ligna-2023_cz